Yerel Bağışçılık

Yerel bağışçılık, yaşadığınız bölge, şehir ya da mahallenizde yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal fayda yaratmak için en önemli sosyal yatırım araçlarından biridir. Yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve katılımın artırılmasını teşvik eden yerel bağışçılık, “bireylerin ya da yerel kuruluşların başkalarının refahı, yaşadıkları ve çalıştıkları toplumun iyileşmesi için zamanlarını, becerilerini ya da maddi kaynaklarını resmi ya da kendiliğinden gelişen şekillerde desteklemesi” olarak da tanımlanabilir.

TÜSEV, Değişim için Bağış projesi kapsamında Türkiye’de yerel bağışçılın gelişmesi ve yerel bağışçılık modellerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapıyor. Dünyada sayıları giderek artan vakıf türlerinden biri olan ve yerel bağışçılığın en etkili modellerinden biri olarak kabul edilen Bağışçılar Vakfı’nın tanıtılması ve uygulanması için faaliyetler yürütüyor.