Bağışçılar Vakıflarının İşlevi Nedir?

Bağışçılar Vakfının üç temel rolü bağış toplayarak anavarlık oluşturmak ve bağışçı tabanını geliştirmek, yerel projelere teknik ve mali destek sağlamak, işbirlikleri kurarak birleştiricilik ve katalizörlük işlevleri üstlenmektir.

1. Kaynak Geliştirme ve Bağışçılara Hizmetler: Bireyler, şirketler, kamu kurumları ve diğer vakıflarından alınan bağışlar Bağışçılar Vakıflarının anavarlık fonunda toplanır. Anavarlıkla yapılan yatırımından elde edilen gelirler ise hibe, burs ve bağışlarla yerelde faaliyet gösteren STK’lar, topluluklar ve kar amacı gütmeyen girişimleri desteklemek için kullanılır.

Bağışçılar Vakfı, bağışçılara pek çok hizmet sunar ve avantaj sağlar. Bağışçıların hedeflerini anlamaya ve yaptıkları katkılarının amacına ulaşması için onları en doğru şekilde yönlendirmeye çalışır. Bağışçıları toplumsal ihtiyaçlar konusunda bilgilendirir ve bağışların en etkili şekilde kullanılmasını sağlar.

2. Yerel Projelere Teknik ve Finansal Destek: Bağışçılar Vakıfları yerel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan fon geliştirir. Varlıkların gelirini ise hibe tahsis etmek için kullanır. Yereldeki ihtiyaçlar doğrultusunda sağlıktan eğitime, çevreden kültür-sanata çeşitli alanlara hibe destekleri sağlar. Hibe tahsisi yaptığı STK’ların ve yurttaş girişimlerinin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

3. Yerel Liderlik ve Katalizörlük: Bağışçılar Vakıfları kuruldukları bölgede yaşayanların istedikleri değişimleri yaratabilmeleri için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar geliştirir. Bölgeyi ilgilendiren konuların çözümü için katalizörlük, kolaylaştırıcılık ve birleştiricilik işlevleri üstlenir.