Faydalı Kaynaklar

TÜSEV Yayınları

Bağışçılar Vakfı Modeli Sunumu

TÜSEV tarafından hazırlanan Bağışçılar Vakfı Modeli Sunumu, bağışçılar vakfının tanımını, temel işlevlerini, özelliklerini, sağladığı avantajları, klasik vakıflardan farkını ve kuruluş aşamalarını Bolu Bağışçılar Vakfı’ndan örnekler eşliğinde anlatıyor. ...

Devamını Oku

Bolu Bağışçılar Vakfı Analizi: Yerel Kalkınma için Örnek Bir İşbirliği ve Örgütlenme Modeli

Yerel kalkınma için örnek bir işbirliği ve örgütlenme modeli olan bağışçılar vakıflarının Türkiye’deki tek örneği olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nın TÜSEV tarafından hazırlanan analizinde, vakfın örgütlenme modeli, faaliyetleri ve işbirlikleri incelendi. Benzer yapılar kurmak isteyen kişiler için yol gösterici olabilecek bu analiz, bağışçılar vakfı modelinin başarı ile uygulanması için gerekli şartları tanıtarak olası zorluklar karşısında al...

Devamını Oku

Türkiye’de Bağışçılar Vakıfları için Rehber

Bağışçılar Vakfı, yerel bağışçılığın gelişimini destekleyen öncelikli modellerden biri olarak tüm dünyada kabul görmektedir. Bu doğrultuda Rehber, Türkiye’de kuruluş aşamasındaki tüm bağışçılar vakıflarına yönetişim, kaynak geliştirme, hibe tahsisi ve iletişim gibi önemli konularda yol göstermesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kaynaklar ve literatürden faydalanılarak hazırlanmıştır. ...

Devamını Oku

Ayın Yazıları

Bolu Bağışçılar Vakfı, Cluj Ziyareti İzlenimlerini Paylaştı

Röportaj: Öznur Akkaya

Bağışçı vakıfları yerel kalkınmaya destek olmayı, yerel liderliği geliştirmeyi, iş çevresi, kamu ve sivil toplum aktörleri arasında iletişimi güçlendirerek bağışların daha fazla etki yaratacak şekilde yapılmasına katkı sağlamayı hedefler. Bu model aynı zamanda belirli bir bölgedeki toplumsal ihtiyaçlar ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmaları de... Devamını Oku

Toplumsal Destek Aracı olarak Bağışçılar Vakfı

Yazan: Burcu Uzer

Bağışçılar Vakfı (Community Foundations) sınırları belli bir bölgede, yurttaşların refahını arttırmak, güncel ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok bağışçıdan fon toplayan; bunları kaynak havuzunda birleştirerek anavarlık oluşturan; kâr amacı gütmeyen kuruluşların inisiyatiflerini hibe tahsisi yoluyla destekleyen; bağışçılara özel hizmetler sunan ve yerel liderlik faaliyetleri yür... Devamını Oku

Bilgi Notları

Yerel Bağışçılığın Önemi

TÜSEV, Aga Khan ve C.S. Mott vakıflarının Global Fund for Community Foundations (Bağışçılar Vakıfları için Küresel Fon) kuruluşunun desteği ile yürüttüğü danışma sürecinin sonucu olan Value of Community Philanthropy yayınının çevirisini Yerel Bağışçılığın Önemi başlığıyla Türkçe’ye kazandırdı. Rapor, gelişmekte olan ülkelerde sivil toplumu geliştirme çabalarından daha iyi sonuçlar alınması ve bu alanda yapılan çalışmaların sürdürülebi...

Devamını Oku

Yerel Bağışçılık ve Çevre

Yerel bağışçılık üzerine çalışan profesyoneller 25-26 Kasım 2014’te Global Fund for Community Foundations (GFCF) davetiyle Tewa ev sahipliğinde Lalitpur, Nepal’de bir araya geldi. TÜSEV’in de katılımcılar arasında olduğu ve 2014 yılının Mayıs ayında GFCF’ten çevre hibesi alan 11 ülkedeki farklı kuruluş temsilcilerinin bir araya gelme fırsatı bulduğu etkinlikte yerel bağışçılık ve çevre alanlarının kesişim kümesindeki konular ele alındı....

Devamını Oku

Bağışçılar Vakfı Konferansı

TÜSEV, Council on Foundations’ın The Cleveland Foundation ve Mott Foundation katkılarıyla düzenlediği Bağışçılar Vakıfları Konferansı’na katılım sağladı. Sivil toplum ve filantropi alanlarından 1500’den fazla kişinin katıldığı konferansta Amerika'daki ilk bağışçılar vakfının 100. yılı kutlandı ve bağışçılar vakfı modelinin önemi, geldiği nokta ve geleceği tartışıldı. ...

Devamını Oku

Polonya Bağışçılar Vakıfları Ziyareti

TÜSEV, Mott Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen Polonya Bağışçılar Vakıfları Ziyareti’ne katıldı. Bağışçılar vakfı modelinin oldukça yaygın olduğu Polonya’ya düzenlenen saha ziyareti sonrasında hazırlanan bilgi notu, Polonya’da bulunan bağışçılar vakıflarının kuruluş ve çalışma biçimleri hakkında bilgiler içeriyor. ...

Devamını Oku