Değişim için Bağış Hakkında

Değişim için Bağış Projesi, Türkiye’de sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısının gelişmesi için 20 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden TÜSEV’in Sosyal Yatırım Programı altında 2011 yılından beri yürütülmektedir. Projenin amacı Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı sağlamaktır.

Değişim için Bağış Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler Türkiye’de bağışçılık ve filantropinin güncel durumunun araştırılması ve incelenmesi, bireysel ve kurumsal bağışçılığın artmasına yönelik yöntem ve araçların yaygınlaştırılması, akranlar arası öğrenmenin teşvik edilmesi, farklı bağışçılık modellerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile yasal düzenlemelerin bağışçılığı daha fazla teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi için savunuculuk çalışmalarını kapsamaktadır.