TÜSEV Sosyal Yatırım Programı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993’te kuruluşundan günümüze Türkiye’de sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısının geliştirilmesi için Yasal Çalışmalar, Sosyal Yatırım, Uluslararası İlişkiler ve Ağ Kurma, Araştırma ve Yayınlar program alanları altında çalışmaktadır. Sosyal Yatırım Programı kapsamında yürüttüğü projelerle, Türkiye’de sosyal yatırım ve filantropinin gelişimi için daha elverişli bir altyapı oluşturulmasını ve bağışçıları stratejik bağış yapma model ve yöntemleri konusunda bilgilendirerek sivil toplum kuruluşlarına düzenli kaynak aktarımını teşvik etmektedir.

TÜSEV, sivil topluma aktarılan mali ve insan kaynağının artırılması ve en etkin şekilde değerlendirilmesi için bağışçılık ve gönüllülük olgularına yeni yaklaşımlar getirmek amacıyla Sosyal Yatırım Girişimi’ni 2006 yılında başlatmıştır. Bu kapsamda, sivil topluma kaynak aktarımında başta bağışçılar olmak üzere yeni modeller, sosyal yatırım ile ilgili son gelişmeler ve Türkiye’de sosyal yatırımcılığı daha teşvik edici bir yasal ortam ve altyapı için çalışmalar yürütülmektedir.

Sosyal Yatırım Programı altında 2006-2011 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şunlardır:

  • Bolu Bağışçılar Vakfı’nın kuruluşuna destek sağlanması
  • Bağışçılar Vakfı Modeli Konferansı
  • Bağışçılar Vakfı Yönetim Rehberi
  • Sosyal yatırımı kolaylaştıracak yasal ve mali bir altyapının oluşumu için savunuculuk çalışmaları
  • Uluslararası ve ulusal donörlerin Türkiye’deki hibe programları için saha tarama ve fizibilite çalışmalarına katkı sunulması
  • Sosyal girişim web sitesi ve e-bültenleri
  • Sosyal girişim üzerine çalışma toplantıları
  • Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı
  • Sosyal Girişim İhtiyaç Analizi Raporu