Bireysel Bağışçılık

Filantropi birinin zamanını, uzmanlığını ya da varlıklarını sosyal fayda yaratmak için gönüllü olarak vermesi olarak tanımlanıyor. Çeşitli motivasyonlar doğrultusunda hareket ederek para, uzmanlık, bilgi, zaman gibi varlıklarını vakfeden bireyler ve aileler günümüzde filantropi alanının önde gelen aktörleri arasında yer alıyor. Toplumları bir arada tutmasından, sosyal dayanışma sistemlerinin desteklenmesine ve aile geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına kadar bilinen pek çok faydası olan bağışçılığın TÜSEV açısından bir diğer önemi dönüştürücü yanı ve sosyal fayda yaratılmasına katkısıdır.

Değişim için Bağış Projesi bağışların daha etkili olması ve sosyal fayda yaratabilmesi için miktarı ne olursa olsun sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılmasını ve düzenli, uzun vadeli bir yaklaşıma sahip olan stratejik bağışçılık kültürünün geliştirilmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda, TÜSEV yeni bağış yapmaya başlamış ya da bağış yapmayı düşünen kişilere yol gösteren, bireyler ve aileler arasında stratejik bağışçılığı teşvik eden ve farklı bağış yapma modellerini tanıtan çalışmalar yapıyor.