Stratejik Bağışçılık Nedir?

Stratejik bağışçılık, bağışçıların bağışlarını ilgi duydukları ve değişim yaratmak istedikleri alanlarda problemlere kalıcı ve etkili çözümler sunabilmek için sivil toplum kuruluşları üzerinden planlı ve sürdürülebilir şekilde yapmalarıdır.

Stratejik bağışçılık, sosyal sorunların çözümü için sorunların temelinde yatan nedenlerin tespit edilip bunların ortadan kaldırılmasına yönelikken; hayırseverlik (geleneksel bağışçılık) yoksullara yardım etmek veya acil-anlık ihtiyaçların giderilmesi olarak adlandırılmaktadır. Spontane gelişen, kalpten gelen, acil ihtiyaçları giderme amacıyla yapılan hayırseverliğin ötesine geçen stratejik bağışçılık, günümüzün karmaşık sorunlarına sistematik şekilde çözüm getirmeyi ve daha fazla insana ulaşarak uzun vadeli ve sürdürülebilir değişimler yaratmayı hedefler.

Hayırseverliğin toplumların gelenekleri arasında yer aldığı düşünüldüğünde, geleneksel bağışçılık yöntemlerinin etkisini sürdürmeye devam edeceği öngörülebilir. Ancak sosyal adalet temelli olan stratejik bağışçılık gerek bağışçıların yarattığı değişim ve etkiyi takip edebilmeleri gerekse sosyal sorunların çözümüne yönelik daha kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesi açısından önemlidir.