Bu projeyle neyi değiştirmeye çalışıyoruz?

Projenin amacı:
Türkiye’de bağışçılık kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı geliştirmektir.

Projenin hedefleri:

  • Bireysel ve kurumsal bağışçılardan sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarımının artması için bilgi kaynakları oluşturulması,
  • Bağışçılık ve filantropi alanında veri ve bilgi üretimine katkı sağlanması,
  • Bağışçılar ve sektörde çalışan uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımlarının artırılması,
  • Dünyada uygulanan farklı bağışçılık modellerini tanıtılması ve uygulanması,
  • Yerel bağışçılık kapasitesinin geliştirilmesi.