Bu projeden kimler faydalanabilir?

Değişim için Bağış Projesinin ana hedef kitlesi; bireyler, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapan ya da yapmayı düşünen şirketler, hibe veren kuruluşlar, yerel topluluklar ve bu alanda çalışan uzmanlardır.

Bireysel ve kurumsal bağışçılar ile STK’lar projenin doğrudan faydalanıcıları olarak belirlenirken; kamu kurumları, medya ve akademiden temsilcilerin de dolaylı yararlanıcılar arasında olduğu düşünülmektedir.

Bağışçılar (şirketler, bireyler, vakıflar): Bireysel ve kurumsal bağışçılar bağış seçenekleri, dünyada etkili bağışçılık uygulamaları, sektördeki gelişmeler hakkında bilgi edinip bağışçılık alanına ilişkin pratik kaynaklara ulaşabilirler. Hibe programları oluşturmakta ve bağış stratejisi geliştirmekte olan vakıflar ve şirketler TÜSEV’den teknik destek alabilirler.

Sivil toplum kuruluşları: Filantropi alanının sivil toplum kuruluşları ile birlikte geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılabilir; bu alanda çalışan STK temsilcileri ve uzmanlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilir,  yeni yöntem ve modelleri takip edebilirler.