Hibe Veren Kuruluşlar

Filantropi alanının kurumsal aktörleri arasında yer alan hibe veren kuruluşlar, sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal fayda yaratmak için farklı çalışma alanlarını desteklemek amacıyla kendi kaynaklarını ya da geliştirdikleri kaynakları harekete geçirerek STK’ları ya da sivil inisiyatifleri hibe tahsisi yoluyla destekleyen kuruluşlardır. Hibe programları, uluslararası alanda genellikle vakıfların işlevleri arasında görülse de günümüzde farklı tüzel kişiliklere sahip kuruluşlar (dernek, kar amacı gütmeyen şirket vb.) tarafından da yürütülüyor.

STK’ların kaynak çeşitliliği ve mali sürdürülebilirliği açısından hibe programlarının önemine inanan TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla hibe veren kuruluş modelinin daha fazla tanınması ve hibe programlarının çeşitlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.