Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu

Hibe veren kuruluşlar, sağladıkları hibeler, teknik destek ve bağlantılar ile sosyal değişim projelerini destekleyerek sivil toplumun gelişimine önemli katkılarda bulunuyorlar. Bu katkıların daha görünür kılınması ve işbirliği fırsatlarının yaratılması için hibe veren kuruluşların daha sık bir araya gelmeleri, birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmaları ve ortak vizyon geliştirmeleri gerekiyor.

Türkiye’de hibe veren kuruluşları birleştirecek bir platformun gerekliliğinden ve dünyadaki başarılı örneklerden yola çıkarak Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 2014 yılında TÜSEV koordinasyonunda gerçekleştirildi. Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu; hibe veren kuruluşların arasında bilgi akışı ve deneyim paylaşımının artması, hibe programlarının gelişimi için kapasite geliştirme ve hibe programlarının etkinliği üzerine dünyadan iyi örneklerin ve eğilimlerin paylaşımı amaçlarıyla kuruldu.

Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu’na katılım kriterleri aşağıdaki gibidir:

  • Hibe veren vakıf, dernek ve kar amacı gütmeyen şirketler
  • Sivil toplum kuruluşu ve tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflere fon desteği sağlama
  • Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olma
  • Hükümet-dışı kuruluş olma
  • Türkiye sınırlarında gerçekleştirilen projelere hibe aktarma

TÜSEV koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu’nda yer alan kuruluşlar: