Hibe Veren Vakıfların Durumu

Kurumsal bağışçılığın en önemli aktörlerinden olan hibe veren vakıfların sayıları dünyada giderek artış gösteriyor. Küresel gelişmelerin etkisi ile yeniden uyanış içerisine giren ve potansiyellerini keşfeden günümüz vakıfları araştırmadan bilime, sanatsal gelişimden çevre korumaya, kapasite geliştirmeden savunuculuğa değişen alanlarda faaliyet gösteriyor ve hibe tahsis ediyorlar.

Türkiye’de yasal mevzuatta hibe veren vakıflar için özel bir statü tanımlanmıyor. Buna bağlı olarak, hukuki açıdan hibe veren veya kendi operasyonlarını yürüten vakıflar arasında bir fark bulunmuyor. Uluslararası alandaki örneklerin aksine, tarihsel rollerinin de bir sonucu olarak Türkiye’de vakıflar çoğunlukla hizmet temelli alanlarda operasyonel faaliyetler yürütüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2016 verilerine göre 5075 yeni vakfın bulunduğu Türkiye’de hibe programı bulunan vakıf sayısı 10’nun altında. Hibe veren vakıflar kendi misyonları ve öncelik alanları doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sivil inisiyatiflere hibe tahsis ediyorlar.