Hibe Veren Kuruluşlar Haritalandırma Çalışması

Hibe Veren Kuruluşlar Haritalandırma Çalışması, Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu üyesi kuruluşların katılımıyla TÜSEV kolaylaştırıcılığında yürütülüyor. Haritalandırma çalışması ile, gruba dahil olan kuruluşların yıllık toplam hibe miktarı, faydalanıcı kuruluş sayısı, desteklenen alan ve coğrafi bölgelerin toplu olarak ortaya konulması hedefleniyor.

Bu çalışmanın başlıca hedefleri:

  • Hibe programları verilerinin düzenli olarak paylaşımı ile alanda şeffaflığın sağlanmasına katkıda bulunulması,
  • Türkiye’de hibe veren kuruluşların hibe program bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması ile verilen hibelerin dağılımının ortaya konulması,
  • Hibe programlarının büyüklüğü ve etkinliğinin sivil toplum ve kamuoyu ile paylaşılması,
  • Hibe programlarının coğrafi alan, konu ve miktar temelli dağılımlarını göstererek hibe veren ya da hibe programı başlatmayı düşünen kuruluşların planlama süreçlerine katkı sağlanması,
  • Güncel veri ve bilgiler üzerinden alandaki genel eğilimler hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.

Çalışmanın çıktıları yakın zamanda Değişim için Bağış web sitesinde yayımlanacaktır.