Hibe Tahsisi Neden Önemli?

Hibe programları, STK’ların çalışmalarını devam ettirmek ya da kendi alanlarında yeni girişimler başlatmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimini sağlıyor. Bununla birlikte, STK’ların kaynak çeşitliliğine ve mali sürdürebilirliklerine de katkıda bulunuyor.

Hibe programları, hibe veren kuruluşların STK’ları ve çeşitli projeleri destekleyebilmelerini, hibe tahsisini belli kurallar bütünü içinde yapabilmelerini, hibe alıcıları ile yapılandırılmış bir ilişki kurabilmelerini sağlıyor. Hibe veren kuruluşlar kaynaklarını sadece kendi operasyonlarını gerçekleştirmek için kullanmak yerine hibe tahsisi yaparak:

  • Sivil toplum kuruluşlarını ve yurttaş girişimlerini destekleyerek daha kalıcı bir etki yaratabiliyor,
  • Hizmetlerin faydalanıcıların ihtiyaçlarını bilen ve onlara en yakın olan kuruluşlar tarafından sağlanmasını destekliyor,
  • Farklı ve yeni fikirlerin denenmesine fırsat sunuyor,
  • Desteklenen STK’lar aracılığıyla sahadaki bilgi ve deneyime ulaşabiliyor ve
  • Sivil toplumun gelişimine katkı sağlıyorlar.