Hibe Programları Yönetim Tavsiyeleri

Vakıfların Hibe Programları için Rehber, hibe programı stratejisi geliştirme, hibe döngüsü yönetimi, ortaklık ve işbirliği bölümleri altında hibe programı oluştururken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgiler ve öneriler sunuyor.

  • Hibe Programı Planlaması: Hibe tahsisi planlama süreci, hibe verecek kuruluşun kapasitesi, kaynakları, yaratmak istediği etki gibi kendiyle doğrudan bağlantılı içsel faktörlerin değerlendirilmesi, desteklenecek alandaki ihtiyaçların, aktörlerin, çalışmaların taranması, hedefler ile sonuçlar arasında bağlantı kuran bir mantık modelinin geliştirilmesi ve program çerçevesinin belirlenmesi aşamalarından oluşur.
  • Hibe Tahsis Döngüsü:Hibe tahsis döngüsü hibe programına başvuru alma, başvuruları değerlendirme, sonuçları duyurma, hibe alıcıları ve diğer paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini sürdürme ve izleme-değerlendirme süreçlerini kapsar. Hibe tahsis döngüsü hibe veren kuruluşlara göre farklılık gösterebilir.
  • Ortaklık ve İşbirliği: Ortaklıklar ve işbirlikleri hibe veren kuruluşların misyonlarını gerçekleştirebilmeleri için önem taşır. Günümüzde toplumların karşılaştıkları sorunların çeşitliliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde hibe veren kuruluşların kamu, özel sektör ve sivil toplumdan paydaşlarla işbirlikleri kurarak kaynaklarına etkisini artırmaları gerekir.

Vakıfların Hibe Programları için Rehber: Türkiye’den Vakıfların Deneyimleri ile