Neden böyle bir projeye gerek duyduk?

TÜSEV, Değişim için Bağış Projesini aşağıda yer alan sorun alanlarına çözüm önerileri sunmak amacıyla yürütüyor:

  • Türkiye’deki yasal ve mali çerçevenin bağışçılığı teşvik edecek düzeyde olmaması,
  • Sivil toplum kuruluşlarının (STK) yarattığı etki ve faaliyet alanlarının genişlemesinin sonucunda daha fazla ve çeşitli kaynağa ihtiyaç duymaları,
  • STK’lara yapılan bireysel ve kurumsal bağışların yeterli düzeyde olmaması,
  • Bağışçıların STK’ları ve sosyal fayda yaratılabilecek alanları tanımalarını sağlayacak ortak alan ve faaliyetlerin sınırlı olması,
  • Yerel ihtiyaçlar, kapasite ve farklılıklara uygun bağışçılık modellerinin yeterince tanınmaması ya da uygulanmaması,
  • Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının son yıllarda artış göstermesine rağmen STK’larla stratejik işbirliklerinin istenilen seviyede olmaması ve hibe tahsisi uygulamasının yaygınlaşmamış olması,
  • Türkiye’de bağışçılığın mevcut durumunu ortaya koyan veri ve araştırmaların eksik olması,
  • Bağışçılığın gelişimine katkı sağlayacak ve daha fazla sayıda STK’ya hibe tahsisini sağlayacak yöntem, araç, yasal ve mali çerçeveyi ortaya koyan çok paydaşlı bir stratejinin bulunmaması.