Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı, TÜSEV tarafından filantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlandı.

Değişim için Bağış Projesi kapsamında ilk kez 2014 yılında uygulanan program, filantropi alanındaki çeşitli başlıkları içeren 6 modülden oluşuyor. Program, akran öğrenme ve uzmanlarla birebir çalışma yöntemleriyle sunum, tartışma ve vaka çalışmalarından oluşan pratik bir öğrenme-uygulama ortamı sağlıyor.

Programın sundukları:

  • Bilgi paylaşımı, uzmanlarla etkileşim ve grup çalışmalarına katılım,
  • Stratejik bağışçılık, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel mevzuat, hibe veren kuruluşlar ve etkili kurumsal sosyal sorumluluk programları gibi bağışçılığın gelişimine yönelik alanlarda bilgi edinme,
  • Değişim için Bağış e-bülteninde yayınlanan blog yazıları aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı,
  • Filantropi alanında faaliyet gösteren uluslararası ağlardan gelen bilgi ve kaynaklara erişim,
  • Türkiye’de filantropi üzerinde oluşturulan ilk çalışma grubu olan ve programın mezunlarından oluşan Filantropi Profesyonelleri Çalışma Grubunun parçası olarak bağışçılığın gelişmesi için TÜSEV kolaylaştırıcılığında yapılan çalışmalara katkı sağlama.

Programa katılanlar neler söylüyor?

 [testimonial_view id=1]