Stratejik Bağışçılık Adımları

Bağışlarınızı daha stratejik ve planlı şekilde yapmak için aşağıda yer alan stratejik bağışçılık adımlarını takip edebilirsiniz:

  • Adım 1 – Vizyon oluşturma: Bağışçılık faaliyetlerinize başlarken, bağışlarınızla neyi değiştirmek istediğinize karar vermeli, enerjinizi ve kaynaklarınızı hangi alanlarda kullanmak istediğinizi önceden belirlemelisiniz.
  • Adım 2 – Yöntem belirleme: Kaynaklarınızı ve desteklediğiniz alanda ne tür bir etki yaratmak istediğinizi dikkate alarak kendiniz için en uygun bağışçılık yöntemini (örneğin: acil ihtiyaçları, grupların güçlendirilmesini, kapasite gelişimini veya sosyal değişimi desteklemek) tespit etmelisiniz.
  • Adım 3 – Strateji geliştirme: Bağışlarınızla değişim yaratmak istediğiniz alanda nelere ihtiyaç duyulduğunu ve nasıl etki yaratabileceğinizi bulmalı ve desteklemek istediğiniz faaliyet türlerini seçmelisiniz.
  • Adım 4 – Proje ve kuruluş seçimi: Oluşturduğunuz vizyon ve stratejiyi somut bir eyleme dönüştürebilmek için bağış yapacağınız proje ve kuruluşu seçmelisiniz. Bu kuruluşu seçerken faaliyetlerinin sizin hedefleriniz ve değerlerinizle örtüşmesine dikkat etmelisiniz.
  • Adım 5 – Bağış araçlarını belirleme: Sizin için uygun olan bağış yapma araçlarını belirlemelisiniz. Bağışlarınızı seçtiğiniz STK’ya belirli bir amaç doğrultusunda vermeyi mi yoksa bağışlarınızın esnek olarak kullanımına izin vermeyi mi tercih ediyorsunuz?
  • Adım 6 – Öğrenme ve değerlendirme: Bağışlarınızla yarattığınız etkiyi ölçebilmek için bağışlarınızın nasıl kullanıldığını takip etmeli, desteklediğiniz projenin gelişimini izlemeli ve desteklediğiniz kuruluştan bu konulara yönelik düzenli bilgilendirme ve raporlar istemelisiniz.
  • Adım 7 – Bağış planının ilk taslağını çıkartma: Bağışçılık deneyiminizi kayıt altına almak ve süreci değerlendirmek için tüm bu adımlar doğrultusunda kendinize senelik bir bağış planı oluşturabilirsiniz. Bağış planınızda bağışlamak istediğiniz toplam zaman ve para tutarına, belirlediğiniz öncelikli alanların neler olduğuna, her bir alan için desteklemeyi düşündüğünüz STK’lara ve ne sıklıkla bağış yapmak istediğinize yer vermeniz yararlı olacaktır.

Stratejik bağışçılık ve stratejik bağışçılık adımları ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Bireysel Bağışçılar için Rehber ve İlham Veren Bağışçı Öyküleri