Bağışçılar Vakıflarının Katkıları Nelerdir?

İhtiyaçlara yanıt veren, esnek yapısı ile bağışçılar vakıfları çok farklı yelpazedeki paydaşları bir araya getirerek onların sosyal, çevresel ve kültürel faaliyetleri başlatabilmeleri için kaynak bulmalarına yardımcı olur. Vakfın kurulduktan sonra bölgeye sağladığı temel getiriler şunlardır:

  • Küçük ve büyük bağışları kendisine çekerek herkese bağışçılık deneyimi kazandırması ve çok çeşitli fon kaynakları oluşturması,
  • Bağışçıların yerel ihtiyaçlar ve sorunlar hakkında bilgilendirilmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi,
  • Bağışçıların üzerinden idari ve mali yüklerin alınarak ihtiyaç analizi, hibe tahsisi, raporlama, fonların yönetimi gibi süreçlerin masrafsız ve etkili bir şekilde yönetilmesi,
  • Yerel toplumun güçlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalara fon sağlanması,
  • Yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve yerelde hibe tahsisi yapılmasına odaklanması,
  • Farklı paydaşların ortak sorunların çözümü için bir araya getirilmesi ve işbirliği modelleri oluşturulması.