Teknik Destek

Bağışçılar Vakfı modelinin yaygınlaşması, Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesi için çalışan ve bu kapsamda farklı yerel bağışçılık modellerini tanıtan TÜSEV’in hedefleri arasında yer alıyor. TÜSEV, bağışçılar vakıflarının kurulması ve yönetimi aşamalarında aşağıdaki şekillerde teknik destek sağlıyor:

  • Değişim için Bağış web sitesi ve elektronik bülteni ile yerel bağışçılık ve bağışçılar vakfı hakkında bağışçıların ve diğer paydaşların merak edebileceği ve bilmesi gereken bilgilere erişim sağlanması,
  • Topluluk analizi, vakfın misyonu, hedefleri, faaliyetleri, zaman çizelgesi, bütçesi, ana göstergeler ve risk analizini içerecek şekilde hazırlanacak olan stratejik plan gelişimine katkı sağlanması,
  • Düzenlenen toplantılar ile yerel bağışçılığa ilgi duyan paydaşları bir araya getirerek ağ kurma fırsatları yaratılması,
  • Bağışçılar vakfı kurmak isteyen grupların katılımı ile Türkiye’de tek örneği olan Bolu Bağışçılar Vakfı’na çalışma ziyaretleri düzenlenmesi,
  • Vakfın ihtiyacına göre kaynak geliştirme, organizasyon yönetimi, liderlik, hibe yönetimi vb. konularda kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmesine destek verilmesi.