Bağışçılar Vakfı Modeli Hakkında

Bağışçılar Vakıfları sınırları belli bir bölgede, vatandaşların refahını artırmak, güncel ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok bağışçıdan fon toplayan; bunları kaynak havuzunda bileştirerek anavarlık oluşturan, kar amacı gütmeyen kuruluşların inisiyatiflerini hibe tahsisi yoluyla destekleyen, bağışçılara özel hizmetler sunan ve yerel liderlik faaliyetleri yürüten kuruluşlardır.

Bağışçılar Vakfı modeli yerel kalkınmaya destek olmak, yerel liderliği geliştirmek ve iş çevresi, kamu ve sivil toplum aktörleri arasında iletişimi güçlendirmek, etkili bağışçılığı geliştirmek, toplumun ihtiyaçları ve sosyal sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve yerel toplum için sürekli varlıklar oluşturmayı hedefler. Ayrıca bireylerin yaşamları süresince bağış yapabilmelerine, bağışları ile yaratılan sonuçları görebilmelerine, yerel toplumun kendi ihtiyaç ve idealleri doğrultusunda geleceğini planlamasına ve bugününü şekillendirmesine fırsat yaratır.