TÜSEV Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları 2004-2006 Araştırma Bulguları ve Çözüm Önerileri

Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları 2004-2006 Araştırma Bulguları ve Çözüm Önerileri, sivil toplum alanı, vakıf kurumu ve filantropi konularında TÜSEV’in iki yıllık araştırma girişimlerinin sonuçlarını kapsıyor. Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet ve CIVICUS Sivil Toplum Endeksi projelerinin en çarpıcı bulgularını özetleyen Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları 2004-2006, bu iki kapsamlı çalışmayı aynı yayında buluşturuyor. Raporu aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

TÜSEV Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları 2004-2006 Araştırma Bulguları ve Çözüm Önerileri

Diğer Yayınlar