Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu, hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konuyu ele alıyor. Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu, Anadolu Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Sabancı Vakfı,  Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklendi. 2006 yılında TÜSEV tarafından yayımlanmış olan Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet raporunda yer alan birçok verinin de güncellendiği Rapor, bireysel bağışçılık ve hayırseverlik alanlarında son on senedeki değişimin karşılaştırmalı analizi için de fırsat sunuyor. Raporun Türkçe ve İngilizce dillerindeki dijital kopyalarına ve infografiklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Yönetici Özeti

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu İnfografik Seti

Individual Giving and Philanthropy in Turkey Report Executive Summary

Individual Giving and Philanthropy in Turkey Report

Individual Giving and Philanthropy Report Infographic Set

Diğer Yayınlar