Kolektif Etki ve Filantropi: Öğretmen Ağı Örneği Paneli 13 Şubat’ta Gerçekleşti

TÜSEV’in filantropi ve sivil toplum alanlarında çalışan uzmanların stratejik bağışçılık ve filantropi ile ilgili konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması amacıyla başlattığı Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor serisi kapsamında Kolektif Etki ve Filantropi: Öğretmen Ağı Örneği toplantısı 13 Şubat’ta gerçekleşti. Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül, ENKA Okulları Başkanı ve Kurucu Temsilcisi Dr. Esra Tara Naamani, Öğretmen Ağı Ağ Geliştirme Koordinatörü Sonel Balkan ve Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan panelde konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, farklı aktörlerin sosyal etki yaratmak amacıyla iş birlikleri kurarak kaynaklarını ve uzmanlıklarını ortak bir hedef doğrultusunda kullandıkları kolektif etki modeli tanıtıldı, modelin Türkiye’den başarılı bir örneği olan Öğretmen Ağı ele alındı ve Ağ’ın oluşmasında ve işleyişinde filantropik iş birliklerinin önemi, farklı vakıfların Ağ’a sunduğu destek türleri ile iş birliğinin ve yaratılan sosyal etkinin sürdürülebilirliği üzerine konuşuldu. Öne çıkan noktaların derlendiği toplantı notuna buradan ulaşabilirsiniz.