Destekle Değiştir Etkinlikleri

Destekle Değiştir modeli toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan projelerini tanımalarına ve bu projeleri desteklemelerine fırsat sunuyor.

Destekle Değiştir’in ilk uygulaması Uygulama Komitesi üyelerinin desteğiyle TÜSEV tarafından Mayıs 2014’te hayata geçirildi. 2014, 2016, 2017 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen 5 Destekle Değiştir etkinliğinde sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve bağışlarıyla destek vermek isteyen 500’den fazla kişi, 28 STK’nın projeleriyle tanıştı ve 309 bin TL’nin üzerinde destek taahhüdünde bulundu.

Destekle Değiştir etkinliklerinde bir araya gelen bireyler yaptıkları bağışlarla daha fazla etki yaratmanın yanı sıra, toplumsal sorunlar ve bağışçılık alanında da bilgi edindiler. STK’lar ise çalışmaları hakkında daha fazla farkındalık yaratarak dinamik ve esnek bir fon kaynağına ulaşma imkanı buldular.

Destekle Değiştir Özel Bülten