Yenilikçi Bir Model: Çarpı Fon

Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi ve Cibali – Balat mahalleleri arasında gerçekleştirilecek Çarpı Fon ile Üniversite civarında yaşamını sürdüren halkın ihtiyaçları, öğrencilerin ve mahalleli paydaşlarının tasarladıkları projelerle karşılanacak.

Çarpı Fon, hem bir katılımcı çözüm üretme hem de bir kolektif bağış yapma modeli. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ve Cibali-Balat mahallesi sakinleri arasında iletişim ve birlikte çözüm üretme süreçlerini geliştirirken öğrencilerin yerel sorunları anlama, akranlarına anlatma ve destek toplama yetilerini de geliştirecek. Öğrenciler mahalleden ortakları ile birlikte mahallede çözülmesi gereken sorunları belirleyecek, bunları projelendirerek tanıtımı yapacak ve destek toplayacaklar. Daha sonra hayata geçirilen bu projeler raporlanacak.