TÜSEV INSPIRE Toplantısı’na Katıldı

Filantropi alanında çalışan kişiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren INSPIRE’ın “Forward-looking Ecosystems of Philanthropy Support” başlıklı toplantısı 4-7 Haziran tarihlerinde Romanya’nın Sibiu şehrinde düzenlendi. Orta ve Doğu Avrupa’da yer alan çeşitli ülkelerde filantropinin gelişimi için çalışan kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yerel, bölgesel ve küresel düzeyde bir filantropi ekosistemi oluşturmanın öneminden ve bu süreçte karşılaşılan zorluklardan bahsedildi. Farklı ülkelerden katılımcılar kendi ülkelerindeki filantropi ekosisteminin geleceğini nasıl gördüklerini ve bu ekosistemde yer alan destek kuruluşlarının rolünü paylaştı. Toplantı süresince, filantropi destek kuruluşlarının yerel bağışçılık alanında faaliyet gösteren bağışçı vakıflarına ve taban kuruluşlara verdikleri desteklerin önemine değinildi ve bu desteklerin uzun vadeli olmasının, destek kuruluşları ve yerel gruplar arasında güven ilişkisi kurulmasını ve daha geniş çapta sosyal etki yaratılmasını sağlayacağı konuşuldu. Toplantı kapsamında Sibiu Community Foundation’a (Sibiu Bağışçılar Vakfı) saha ziyareti düzenlendi ve vakfın, destek kuruluşlarının ve yerel halkın desteğini alarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.