TÜSEV #GivingTuesday Küresel Zirvesi’ne Katıldı

Bu yıl ilk defa TÜSEV’in ülke liderliğinde 1 Aralık’ta #PaylaşmaGünü adıyla Türkiye’de gerçekleştirilecek olan, dünyada bağışçılığın kutlandığı ve teşvik edildiği #GivingTuesday kampanyasının Küresel Zirvesi 4 -6 Ağustos tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. TÜSEV İletişim Koordinatörü Birce Altay ve Değişim için Bağış Projesi Koordinatörü Onur Sazak’ın katıldığı üç günlük zirvede 1 Aralık tarihinde dünya çapında gerçekleşecek kampanyanın hazırlık aşamaları haricinde, özellikle COVID-19’un etkilerinin bir süre daha bizimle olacağı bir dünyada “savunuculuk,” “taban hareketlerinin desteklenmesi,” “cömertliğin yaygınlaştırılması,” ve içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda “kolektif liderliğin önemi” gibi konular ele alındı.

Bu yıl 60’ın üzerinde ülkede gerçekleştirilecek olan #GivingTuesday’in önemi, pandeminin doğurduğu ihtiyaçların yanı sıra, sosyal hareketlerin dayanıklılığı açısından da incelendi. Bağışlar ve gönüllülükle desteklenen yerel ve küresel sosyal hareketlerin bugün her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan katılımcılar, özellikle eşitlik hareketlerinin günümüzdeki sorunların çözümü için vazgeçilmezliğinden söz ettiler. Bu bağlamda, Kenya, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen toplumsal hareket liderlerinden Vivian Onano, Fabiano Silva ve Shijuade Kadree’nin yerel taban hareketleri, savunuculuk kampanyaları ile bağışçılık ve gönüllülük arasında kurdukları ilişki toplantının önemli çıktıları arasındaydı.

Çevrimiçi zirvede ön plana çıkan bir diğer tema ise #GivingTuesday’in küresel etkisinin ölçülebilmesi için veri toplamanın ve yönetiminin yaşamsallığıydı. Özellikle kampanyaya yeni katılacak ülke liderlerinin kendilerine gerçekçi, somut ve ölçülebilir hedefler koymalarının gerekliliğine dikkat çekildi. Belirlenen hedef ister maddi ister ayni bağışlar, isterse gönüllülük olsun, ülke liderlerinin paydaşlarından bu hedeflere yönelik çalışmaların verilerini toplayabilmelerinin önemine toplantı boyunca tekrar tekrar değinildi. Paydaşların özellikle mali ve diğer işlemsel verileri paylaşmakta tereddüt edebileceklerini söyleyen #GivingTuesday uzmanları, erken kurulacak bir güven ilişkisinin bu durumun önlenmesinde faydalı olacağının altını çizdiler.

Maddi yardımların dışında kalan ayni katkılara ve gönüllülük kampanyalarına da odaklanılan zirvede, cömertliğin çocuklara ve gençlere aşılanarak sosyal sorumluluğu ve farkındalığı yüksek kuşakların yetişmesine katkı sağlayan #GivingTuesday Sparks hareketi de tanıtıldı. Diaspora bağışçılığı, sosyal medya kampanyaları ve konser gibi ses getiren dijital faaliyetlerin nasıl başarılı bir şekilde düzenlenebileceğine dair iyi örnekler paylaşıldı. Ayrıca ayni katkılar üzerinden yüksek etkili #GivingTuesday kampanyaları icra etmiş tecrübeli inisiyatif ve platformlar yöntemlerini yeni katılan ve diğer ilgili ülke liderlerine tanıttılar.