TÜSEV ABD Çalışma Ziyareti Gerçekleşti

TÜSEV, Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesi ve Türkiye’de filantropi altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında 24-29 Şubat tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyareti düzenledi. TÜSEV ekibi; New York ve Washington kentlerinde Candid, City University of New York bünyesindeki Center On Philanthropy and Civil Society, Turkish Philanthropy Funds, Charities Aid Foundation America ve International Center for Not-for-Profit Law gibi filantropi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Karşılıklı bilgi ve deneyimin paylaşıldığı toplantılarda, aynı zamanda iş birliği olasılıkları da değerlendirildi.

New York’taki çalışmalarına uluslararası boyutta kar gütmeyen kuruluşların verilerini toplayan ve analiz eden Candid‘i ziyaret ederek başlayan TÜSEV ekibi, Candid veri analistleri ve uluslararası ortaklık sorumlularıyla hibe veren kuruluşların verilerinin toplanması ve sentezlenmesinde iyi örnekleri değerlendirdi. New York ziyaretleri kapsamında City University of New York (CUNY) bünyesindeki Center on Philanthropy and Civil Society araştırma enstitüsüyle de görüşen TÜSEV ekibi, buradaki uzmanlardan Destekle Değiştir gibi bağış modellerinin yerelde–özellikle bağışçılar vakıfları gibi aktörlerin üstlenmesiyle–nasıl daha etkili uygulanabileceğine dair önemli bilgiler edindiler. Washington’daki temasları sırasında ise TÜSEV ekibi Charities Aid Foundation (CAF) America‘nın çalışma alanlarını, kullandıkları yöntemleri ve bağışçılar için sundukları hizmetleri yakından inceleme fırsatı buldu. Ekip aynı zamanda International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) adlı düşünce kuruluşunu ziyaret etti ve bugün dünya çapında yüzleştiğimiz iklim krizi, teknolojik atılımlar, salgın hastalıklar, yükselen popülizm gibi gelişmelerin gölgesinde sivil toplum kuruluşlarının katılım süreçlerine hangi yollardan dahil olabilecekleri ile aralarındaki iş birliğini nasıl artırabileceklerini tartıştı.