Teröre Karşı Önlemlerin Sivil Toplumdaki Etkileri

 

Dünya çapında uygulanan teröre karşı yasaların sivil toplumdaki etkilerini biliyor musunuz?

International Center for Not-for-Profit Law Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Bikmen, Avrupa Vakıflar Merkezi Program Yöneticisi Sevdalina Rukanova ve CIVICUS Genel Sekreteri Danny Sriskandarajah dünya çapında uygulanan teröre karşı yasaların ve uygulamaların sivil toplumda şu tür etkiler yarattığından bahsediyor.

  • Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra teröre karşı yasa ve uygulamalarda bir artış gözlemlemek mümkün. Benzer şekilde 1989’da G7 toplantısı sonrası kurulan Kara Para Aklanmasını Önlenmeye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force, FATF), terörle ilişkisi olduğu iddia edilen kuruluşları ve ülkeleri incelemeye başlamıştı. FATF sivil toplumu da terörden etkilenme riski yüksek olan bir sektör olarak adlandırmıştı. FATF’in kara listesine aldığı ülkelerde bu listelere göre karar veren uluslararası kuruluşların yaptığı yatırımlarda bir azalma olduğu görülüyor.
  • Uygulamaların birçoğu, hedef gösterilen grupların ve sivil toplum kuruluşlarının fon almasını negatif yönde etkiliyor. Örneğin, İngiltere’de bulunan bir  fon kuruluşu, insan hakları üzerine çalışmalar yapan İslami bir sivil toplum örgütüne fon vermeye çalıştığında büyük tartışmalar yaşanmıştı. İngiltere merkezli Barclays Bankası’nda Somali’ye yardım için gitmesi gereken 1,3 milyon İngiliz Sterlininin “şüpheli fonlar” olarak tutulması da buna başka bir örnektir.
  • Avrupa Vakıflar Merkezi, sivil toplumu ve filantropiyi ilgilendiren ulusal mevzuatları ve fon mekanizmalarına olan etkilerini analiz ediyor. Rusya’da sivil toplum kuruluşlarının “ajan” olarak değerlendirilmesi, Brezilya’da uluslararası kuruluşlara fon yatırılmasındaki engeller, uluslararası arenada sivil toplum kuruluşlarının ve onların fon mekanizmalarına erişimlerinde yaşadıkları sorunlara işaret ediyor.

Avrupa düzeyinde, terör karşıtlığı etrafında uygulanan kısıtlayıcı maddeleri analiz eden projelere ihtiyaç var. Bu bağlamda finans ve ekonomi bakanlıklarıyla iletişim kurulmalı, güvenlik kisvesi altında yapılan uygulamaların terör sorununa çözüm getirmediği anlatılmalı.