“Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları” Etkinliği Gerçekleşti

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Fongogo, Biayda ve Carma ile birlikte günümüzün yeni teknoloji eğilimleri ile uyumlu olan ve bireylerin sosyal değişime daha etkin, hızlı ve doğrudan katkıda bulunmasını sağlayan inovatif sistemlerin tanıtıldığı bir panel ve deneyim paylaşımı etkinliği düzenledi. 23 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen “Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları” etkinliğinde, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve Türkiye’de de popülerlik kazanmaya başlayan “crowdfunding” (kitlesel destek) platformları tartışmaya açıldı. Bu modelin öncülerinden Fongogo ve Biayda bireylere ve sivil toplum kuruluşlarının projelerinin internet platformlarında yayınlanmak üzere seçilmesi ve seçilen projelerin hedeflenen desteğe ulaşabilmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladılar. Şirketlere ve bireylere gönüllülük projeleri  bulma, sivil toplum kuruluşlarına ise gönüllülerle eşleşmek için yeni bir alan sunan Carma, çalışan gönüllülüğü kavramından ve şirketlerin sivil toplum kuruluşlarıyla yürütebilecekleri ortak çalışmalardan bahsetti.

TÜSEV, sivil toplum kuruluşlarına yeni teknolojiler aracılığı ile az masraflı, hızlı, kolay ve doğrudan kaynak geliştirme ve iletişim fırsatı sunan kitlesel destek platformlarının bağışçılığın doğasını değiştirme ve bağışçı ile STK arasındaki boşlukları doldurma potansiyeline sahip olduğuna değindi.

Etkinlikle ilgili bilgi notuna, etkinlik anketine ve bilgi notlarına aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

> TÜSEV Sunumu > 23 Ocak Etkinlik Anketi > Bi Ayda İmece Fon Rehberi > C@rma Presentation > Fongogo Sunum