Sivil Toplumun Önündeki Zorluklar ve Ağlara Düşen Roller

Sivil toplum dünya genelinde beş çeşit sorunla karşı karşıya!

CIVICUS (Yurttaş Katılımı için Küresel Birlik-World Alliance for Citizen) Genel Direktörü, Danny Sriskandarajah, dünya etrafında sivil toplumun genel olarak beş çeşit zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor:

  • Sivil toplum alanı daralıyor. Alanı koruma mücadelemizi nasıl sürdüreceğimize dair stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz.
  • Uluslararası fonlar azalırken değişen ortama adapte olmamız ve uluslararası kalkınma fonlarına bakış açımızı tazelemeliyiz.
  • Radikal ve yaratıcı fikirler için fon bulmanın zorlaştığı günümüzde cesur fikirleri nasıl geri getirebileceğimizi ve donörleri risk almaya teşvik edeceğimizi düşünmeliyiz.
  • Teknoloji devrimi yaşanırken yarattığımız etkiyi nasıl ölçeceğimiz ve yurttaşların aktif ve eleştirel katılımını nasıl sağlayacağımıza yoğunlaşmalıyız.
  • Özellikle 2015 sonrası dönemde kalkınma hedeflerinin ne kadarına ulaştığı, fon sağlayıcılar arasında ne kadar (hangi ölçüde yapılacağı) ve ne zaman (doğru zamanlama) koordinasyon olması gerektiğini tartışmalıyız.

Bu zorluklar karşısında sivil toplumun gelişimini destekleyen aktörler olarak bize düşen iki temel şey var:

  • Bilgi teknolojileri ve ulaşım imkânlarının artmasıyla daha kolay ve daha az maliyetli hale gelen küresel birlikler kurmanın tam zamanı.
  • Küresel birlikler olarak güç dinamiklerine birlikte meydan okumalıyız.
  • Kurduğumuz ağı sosyal değişim yaratmak ve toplumları dönüştürmek için nasıl kullanabileceğimizi sorgulamalıyız.

 

Diğer Yayınlar