Sivil Alanın Daralması: Filantropi Perspektifiyle Dünyadan Örnekler Raporu Yayımlandı

Sivil alanın daralmasıyla birlikte temel ve demokratik hak ihlalleri küresel ölçekte daha çok tartışılmaya başlandı. Sivil alanın filantropi sektörü üzerindeki etkisini de gözlemleyen Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center-EFC), “The Shrinking Space for Civil Society: Philanthropic Perspectives Across Globe” (Sivil Alanın Daralması: Filantropik Perspektifiyle Dünyadan Örnekler) isimli raporunda dünyadan çeşitli örneklerle sivil alanın daralması olgusuna ışık tutuyor. Gözleme dayalı bir çalışmadan ziyade, sivil alanın daralması problemini yaşayan ülkelerde faaliyet gösteren vakıf temsilcilerinin sivil alanın daralmasının filantropi sektörü üzerinde yarattığı etki hakkındaki gözlemlerine yer veriyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.