İklim Filantropisi Taahhüdüne Katılmak

Bu makalenin orijinali 1 Haziran 2021 tarihinde Alliance Magazine’de yayımlanmıştır. Yazının orijinaline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Filantropinin yalnızca yüzde 2’si iklim değişikliği ile mücadeleye ayrılıyor. Glasgow COP26’nın yarattığı itici güçle birlikte, Avrupa filantropi ağlarının verdiği yeni taahhütler, sektörü bu konuya daha fazla dahil olmak için harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Fransa ve İspanya

Marie-Stéphane Maradeix, Fondation Daniel et Nina Carasso
Centre Français des Fonds et Fondations ve Asociación Española de Fundaciones iş birliği ile 2020 yılının sonlarında doğan French Coalition of Foundations for the Climate ve #FundacionesPorElClima hareketi, İngiltere’de Association of Charitable Foundations tarafından duyurulan manifestoya katıldı. Halihazırda 150 vakıf bu taahhütlerden birinin altına imza atmış bulunuyor.

Fransa’da, koalisyona liderlik etmek üzere bir koordinatör görevlendirildi ve bir yürütme komitesi ile danışma komitesi kuruldu. 102 vakıf, iklim sorunuyla mücadeleye katılımlarının başlangıç noktasını belirlemek ve ihtiyaçlarını ortaya koymak için bir ankete yanıt verdi; 73 vakıf ise bugün taahhüdü imzaladı. Konferanslar ve tematik çalışma grupları (finans ve iklim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iç uygulamalar, eğitim) öğrenilenleri ve uygulama araçlarını paylaşırken, iklim ve kültür, iklim ve sağlık gibi kesişen temalar üzerine eğilmek üzere çalışma grupları oluşturulması planlanıyor. İspanya’daki koalisyon, 40 vakıftan oluşan bir çalışma grubundan oluşuyor. Yedi küçük çalışma grubu, taahhütte belirtilen her bir kilit eylem özelinde araçlar geliştiriyor.

Birleşik Krallık

Joanna Pienkowska, UK Association of Charitable Foundations (ACF)
İlk İklim Değişikliği Fon Sağlayıcı Taahhüdü (Funder Commitment on Climate Change), 2019 yılının Haziran ayında Birleşik Krallık’taki vakıf liderlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Toplantıya katılanlar, tehdidin aciliyetini ve aynı zamanda gerek duyulan, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişten doğacak fırsatları ve maliyetleri dinlediler.

İmza atan 15 kurucu taraftan oluşan bir grup tarafından Kasım 2019’da düzenlenen ACF konferansında başlatılan ve UK Funder Commitment on Climate Change (Birleşik Krallık İklim Değişikliği Fon Sağlayıcı Taahhüdü)’in oluşturulmasına yol açan, tüm vakıfların kullanabileceği basit bir çerçeve talebi ortaya çıktı. ACF, Haziran 2020’de taahhüdün ev sahipliğini üstlendi ve taahhüdün uygulanmasını temel alan iklim değişikliğine yönelik eylemleri desteklemek için eğitimler ve diğer etkinlikler düzenlendi. Şu anda, Birleşik Krallık’ın en büyük hibe veren vakıflarından bazılarının da aralarında bulunduğu 57 fon sağlayıcısı var.

Avrupa

Max von Abendroth, Dafne
Philanthropy Coalition for Climate ile Dafne, kendi faaliyetlerinden, hibe vermeye ve yatırım yapmaya kadar bir vakfın yaptığı her şeye proaktif bir iklim merceğinden bakarak Avrupa’nın vakıf sektörünün kolektif öğrenmeyi, iklim üzerinde düşünmeyi ve eyleme geçmeyi önemli ölçüde hızlandırmasına olanak tanıyan bir harekete ev sahipliği yapıyor.

Ocak 2020’de Madrid’deki PEXforum’da Ariadne, EDGE Funders Europe, Global Dialogue ve ECFI dahil 50’den fazla filantropi ağı, iklimi gündemin en önemli maddesi yapmayı kabul etti. Daniel ve Nina Carasso Vakfı ve Laudes Vakfı’nın yanı sıra İngiltere, Fransa ve İspanya’dan Active Philanthropy ve Dafne üyeleri gibi ortakların da yardımıyla, bu azim birkaç ay içinde eyleme dönüştü.

Bir yıldan biraz uzun bir süre sonra, dörtte üçünün temel amacı iklim veya çevre ile ilgili olmayan 150’den fazla vakıf, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık’ta iklim değişikliğine yönelik filantropi taahhütlerini imzaladı.

Global

Kathrin Dombrowski, International Philanthropy Commitment on Climate Change
COP26’da resmen başlatılacak olan International Philanthropy Commitment on Climate Change (İklim Değişikliği Uluslararası Filantropi Taahhüdü), tüm vakıfların iklim eylemine bağlılıklarını bildirmeleri için bir çağrıdır.

Bu taahhüt, filantropi dünyasında iklim acil durumundan etkilenmeyen hiçbir vakıf olmayacağına, mücadele ettikleri sorunların küresel ısınmayla birlikte çok daha zorlu hale geleceğine yönelik farkındalığın arttığını gösterir.

Bu taahhüt yoluyla, iklim dışı alanlarda çalışan vakıfları, iklim değişikliğinin çalışmalarını nasıl etkilediğini ve mevcut değişim kaldıraçlarını öğrenmeleri için halihazırda bu alana dahil olan diğerleriyle çalışmaya davet ediyoruz. Bu, yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla birlikte, finans ve insan sermayesinin yanı sıra geniş kapsamlı uzmanlık ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını da içerir.

Taahhüt, 57 ülkeden filantropi derneklerini ve ağları bir araya getiren WINGS himayesinde gerçekleştiriliyor. Uluslararası Taahhüdün kapsamı ve metni, dünyanın dört bir yanındaki filantropi ağlarından oluşan uluslararası bir görev gücü tarafından oluşturuldu. İlerleyen dönemde, taahhüde taraf vakıflar Global Philanthropy Coalition for Climate’ın (İklim için Küresel Filantropi Koalisyonu) bir parçası olacak ve taahhütte belirtilen iklim eylemlerinde ilerleme kaydetmeleri konusunda desteklenecek.

Filantropi için İklim Eylemi İzleyici
Andrew Milner şöyle yazdı:
2009’da geliştirilen Climate Action Tracker (İklim Eylemi İzleyici (CAT)), devletlerin iklim eylemlerini izler ve bu eylemleri, küresel çapta kabul edilen “ısınmayı 2°C’nin çok altında tutma ve ısınmayı 1,5°C ile sınırlama çabalarını sürdürme” hedefini baz alarak ölçer. Diğer şeylerin yanı sıra, mevcut politikaların emisyonlar üzerindeki etkisini, taahhütlerin ve ulusal taahhütlerin etkisini ve bir devletin küresel çabada “payına düşeni” yapıp yapmadığını değerlendirir. CAT için filantropi kaynaklarından önemli finansman ayrılmaktadır.

Peki filantropinin kendisi için de bir iklim eylemi izleyici gerekir mi? Bağışçıların iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik kendi çabalarını ölçmelerini; ya ortak bir eylem benimsenmesini ya da bağışçıların şimdikinden daha iyisini yapmalarını teşvik eder. Ancak CAT, filantropinin hep zorlandığı bir konu olan etkinliği ölçmek amaçlıdır. Peki hangi standardı baz alarak ölçmeli? Vakıflar için ulusal olarak belirlenmiş katkıların (Nationally Determined Contributions: Ulusal olarak belirlenmiş katkılar) eşdeğeri henüz bulunmamaktadır. Böyle bir standart nasıl belirlenir ve uygulanır?

Yakın zamanda Birleşik Krallık’ta duyurulan İklim Değişikliği Fon Sağlayıcı Taahhüdü (UK Funder Commitment on Climate Change) iyi bir başlangıç noktası olabilir, ancak bu, etkileri değerlendirmekten ziyade niyeti belirtmekle mi ilgili olacak? Dahası, uluslararası sözleşmelerin değeri, devletler düzeyinde bile tarafların bunları uygulama konusundaki istekliliğine bağlıdır. Ulusal olarak belirlenmiş katkılar yasal olarak bağlayıcı değildir. Devletler bunları yerine getirmezse, herhangi bir yaptırımları yoktur, hatta ülkeler Paris Anlaşması’ndan ceza almadan tamamen çekilebilir. Herhangi bir filantropi iklim eylemi izleyici, doğası gereği daha ziyade gönüllülük temelli olacaktır.

İklim değişikliğinde fon sağlayıcı taahhütleri: Önemli Noktalar

Öğretmek ve öğrenmek:

Mütevelli heyeti, personel ve paydaşlar için iklim değişikliğinin temel nedenleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatları yaratmak.

Kaynak ayırmak:

İklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini ele alan çalışmaları hızlandırmak için kaynak ayırmak.

Dahil etmek:

Karbon sonrası topluma adil ve kalıcı geçiş adına katkıda bulunmak için fırsatlar aramak ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamayı desteklemek

Yatırımları yönetmek:

Yatırım stratejisinde karbon sonrası ekonomiye geçişin risklerini ve fırsatlarını proaktif olarak ele almak.

Operasyonları karbonsuzlaştırmak:

Operasyonlarda karbon ayak izini en aza indirmek için iddialı adımlar atmak.

İlerlemeyi raporlamak:

Yıllık olarak ilerlemeyi raporlamak. Uygulama geliştirmeye devam etmek, başkalarından öğrenmek ve öğrenilenleri paylaşmak.