Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında, hibe veren kuruluşlar arasında bilgi akışı ve deneyim paylaşımının artması, hibe programlarının gelişimi için kapasite geliştirme ve hibe programlarının etkinliği üzerine dünyadan iyi örneklerin ve eğilimlerin paylaşımı amaçlarıyla hayata geçirdiği Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu, Indiana Üniversitesi Lilly Family School of Philanthropy Öğretim Üyesi Dr. Catherine Herrold’ın konuşmacı olarak katıldığı yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. 30 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantıda Herrold hibe veren kuruluşların—özellikle daralan sivil alan bağlamında—sorumluluklarını, imkanlarını, kısıtlılıklarını ve geleceğe dair öngörülerini Ortadoğu’da yaptığı araştırmalardan edindiği zengin veriler ışığında paylaşarak Küresel Kuzey ve Güney ölçeklerinde uluslararası donör kuruluşların mevcut öncelik ve eğilimleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.