Filantropi Profesyonelleri Mezunları ile Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜSEV’in 2014 yılından bu yana, bağışçılığın gelişimine katkı sağlayan sivil toplum profesyonellerinin katılımıyla yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın mezunları 18 Ekim tarihinde düzenlenen danışma toplantısında bir araya geldi. Farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışan mezunların katıldığı danışma toplantısında, Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama iznine sahip olan veya izin almak isteyen kuruluşların bu alandaki deneyimleri ve bu kanunun sivil toplum kuruluşlarının mali sürdürülebilirlikleri üzerindeki etkisine dair gözlemleri paylaşıldı.