Filantropi Alanında Takip Edebileceğiniz 20 Twitter Hesabı

Dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösterseler ve farklı önceliklere sahip olsalar da, filantropi ekosistemindeki bireysel ve kurumsal aktörler alanın gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayan değerli çalışmalar yürütüyorlar. Günümüzde bu çalışmaların kolayca takip edilebileceği mecralardan biri de sosyal medya şüphesiz. Ayın yazısında rapor, blog yazısı veya röportaj formatlarında oluşturdukları İngilizce dilindeki içeriklerin yanı sıra alana dair gözlemleriyle filantropiye önemli katkılar sunan aktörlerin Twitter hesaplarından bir seçki oluşturduk.

Yazan: Aslı Altınışık

 1. Alliance Magazine (@AllianceMag)

Küresel filantropi alanından bağımsız görüşlere, uzman yorumlarına ve güvenilir kaynaklardan içgörülere yer veren Alliance Magazine, yayın hayatına 25 yıldır devam ediyor. Üç ayda bir yayımlanan ve çevrimiçi olarak da erişilebilen matbu derginin yanı sıra filantropi gündeminde öne çıkan konuların tartışıldığı etkinlikler de düzenleyen Alliance Magazine, ekosisteme dair güncel ve tematik haberleri barındıran zengin bir arşive sahip.

 1. Bill & Melinda Gates Foundation (@gatesfoundation)

Gates Foundation, dünyadaki yoksulluk, salgın hastalıklar ve eşitsizlikle mücadele etmek amacıyla araştırmalar yürütüyor ve hibe destekleri sağlıyor. Özellikle küresel sağlık, cinsiyet eşitliği ve iklim krizi alanlarında faaliyet gösteren kuruluş, bu alanlardaki en büyük fon sağlayıcılarından biri olmanın yanı sıra, konuların görünürlüğünün artması için küresel düzeyde geniş çaplı çalışmalara öncülük ediyor.

 1. Candid (@CandidDotOrg)

Gelişmiş teknolojik sistemleri ve becerileri kullanarak sivil toplum kuruluşlarının faydalanabileceği verileri toplayan ve düzenleyerek sunan Candid, üçüncü sektöre dair en güncel bilgileri analiz ederek kullanıcılara sunuyor. Candid, ekosistemdeki gelişmelere dair veriye ve araştırmaya dayalı nitelikli çalışmalar yürütüyor ve bulguları çok sayıda ve farklı sektörlerden gelen paydaşlardan oluşturduğu ağlarda yaygınlaştırıyor.

 1. Center for High Impact Philanthropy (@ImpactSP2)

University of Pennsylvania bünyesinde faaliyet gösteren Center for High Impact Philanthropy, donörlerin sahip olduğu kaynakları azami sosyal etki yaratarak kullanabilmeleri için kaynaklar sunuyor ve bir eğitim programı düzenliyor. Merkezin yayımladığı raporlar ve bağışçılara tavsiyelerde bulunduğu alanlar arasında demokrasinin güçlendirilmesi, genç işsizliğinin azaltılması, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi gibi konular bulunuyor.

 1. Charities Aid Foundation (@Caf)

Bireyler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik geniş bir yelpazede hizmetler sunan Charities Aid Foundation (CAF), bireysel ve kurumsal bağışçılığı teşvik etmek ve sivil toplum için elverişli ortamı geliştirmek için faaliyet gösteriyor. TÜSEV’in de üyeleri arasında bulunduğu CAF Global Alliance’ı kuran ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan ofisleri aracılığıyla küresel filantropi alanındaki gelişmelere dair bilgi paylaşımına alan açan CAF, sektöre ilişkin dair en kapsamlı bilgi kaynaklarından birini teşkil ediyor.

 1. European Foundation Centre (@The_EFC)

Avrupa’daki filantropi sektörünü güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren European Foundation Centre (EFC), filantropide akran öğrenimini teşvik etmek, iş birliklerini artırmak, somut verilere dayanan bir savunuculuk politikası geliştirmek ve filantropinin görünürlüğünü artırmak için çalışmalar yürütüyor. 238 üyeden oluşan kuruluşun, Türkiye’den aralarında TÜSEV’in de bulunduğu beş üyesi bulunuyor.

 1. Ford Foundation (@FordFoundation)

Yoksulluğu ve adaletsizliği azaltmak, demokratik değerleri güçlendirmek, uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve insani gelişimi ilerletmek misyonlarıyla 80 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren Ford Foundation, bu amaçlar doğrultusunda kurumlara, fikirlere ve bireylere yatırım yaparak hibe ve araştırma bursu programları yürütüyor.

 1. Grantmakers for Effective Organizations (@GEOfunders)

Adil ve kapsayıcı bir küresel toplum vizyonuyla bir araya gelen, dünyanın farklı yerlerinden 6 binin üzerinde hibe veren kuruluşun oluşturduğu Grantmakers for Effective Organizations (GEO), filantropi kültürünü ve uygulamalarını daha fazla sosyal fayda yaratacak biçimde dönüştürmeyi amaçlıyor. Fon sağlayıcıların toplulukları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşları destekleyebilmeleri için akran öğrenimi fırsatları ve konferanslar düzenleyen GEO, bu birikimi raporlaştırarak daha geniş kitlelerle paylaşıyor.

 1. Lilly Family School of Philanthropy (@IUPhilanthropy)

Indiana Üniversitesi bünyesindeki Lilly Family School of Philanthropy, Amerika Birleşik Devletleri’nde filantropi alanındaki ilk üniversite bölümü olma özelliğini taşıyor. Filantropinin teorisi üzerine olduğu kadar dünyanın farklı yerlerindeki uygulamalarını da odağına alan bölüm, bağışçılık kültürünü çeşitli açılardan inceleyen araştırmalarla alana önemli katkılar sunuyor.

 1. Philanthropy Roundtable (@PhilanthropyRnd)

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki filantropi hareketini ve ekosistemini, ülkedeki özgürlüğü destekleyecek ve zenginleştirecek şekilde geliştirme amacıyla kurulan Philanthropy Roundtable’ın, bireysel bağışçılara yönelik olduğu gibi kâr amacı gütmeyen kurumlar için de yazılı kaynakları, etkinlikleri ve eğitimleri bulunuyor.

 1. Rockefeller Philanthropy Advisors (@RockPhilanth)

Bireylere, ailelere, şirketlere ve STK’lara filantropi danışmanlığı yapan ve Rockefeller ailesinin stratejik bağışçılık mirasını sürdüren Rockefeller Philanthropy Advisors, alanın genişlemesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yerel toplulukların güçlenmesinden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın filantropik girişimlere uyarlanmasına geniş bir yelpazede bilgi birikimine sahip olan kurum, faaliyetlerini raporlaştırarak alandaki bilgi birikimine de katkı sağlıyor.

 1. Stanford Center on Philanthropy and Civil Society (@StanfordPACS)

Filantropi, sivil toplum ve sosyal inovasyon alanlarında araştırmalar yürüten Stanford Center on Philanthropy and Civil Society (PACS), Stanford University’e bağlı bir merkez. Filantropi ve sivil toplum alanında yaratıcı ve disiplinler arası çözümler üretme misyonuyla hareket eden PACS, kentler, dijitalleşme ve etkili filantropi gibi konular üzerine nitelikli kaynaklar ve uygulanabilir “araçlar” üretiyor, konferanslar düzenliyor ve araştırmacıları destekliyor.

 1. Turkish Philanthropy Funds (@tphilanthropy)

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Turkish Philanthropy Funds (TPF), Türkiye’ye sosyal etkisi yüksek bağışlar yapılmasına aracılık ediyor ve ekonomik, toplumsal ve çevresel ihtiyaçlara çözümler sunan projeleri destekliyor. Sosyal fayda yaratmak isteyen bireyler, şirketler ve kurumların tematik fonlar oluşturmalarını sağlayan TPF aynı zamanda, yarattığı acil durum fonlarıyla doğal afetlerin ardından çalışmalar yürüten STK’lara destek oluyor.

 1. Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (@wings_info)

Filantropi kuruluşlarından oluşan küresel bir ağ olan Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS), toplumsal gelişim sürecinde filantropinin azami potansiyeline ulaşabilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor. İş birliklerini teşvik eden ve yaratıcılığı harekete geçiren WINGS’in misyonu, filantropideki alışılmış yöntemleri dönüştürmek ve ekosistemdeki aktörlerin daha adil, eşitlikçi ve sağlıklı bir dünya için çalışabileceği bir ortam oluşturmak.

 1. Jenny Hodgson (@hodgsonjj)

Global Fund for Community Foundations’ın (@globalfundcf) yöneticisi olan Hodgson, özellikle yerel bağışçılık konusunu ve Afrika kıtasındaki filantropik gelişmeleri yakından takip ediyor. Hodgson ayrıca, yerel toplulukların iş birlikleriyle güçlenmesi ve fon veren-faydalanıcı ilişkisinin karşılıklı güvene dayalı olması üzerine savunuculuk faaliyetlerinde de bulunuyor.

 1. Lucy Bernholz (@p2173)

Stanford PACS’te kıdemli araştırmacı olan ve merkezdeki Digital Civil Society Lab yöneticisi olan Bernholz, dijital çağda özel kaynakların toplum yararına kullanılmasına dair 2010’dan beri her yıl yayımladığı Blueprint adlı raporun da yazarı. Kendini bir “filantropi kurdu” olarak tanımlayan Bernholz, dijital gelişmeler ışığında sosyal faydanın kolektif olarak nasıl yaratılabileceği üzerine düşünce yazılarını paylaşıyor.

 1. Max von Abendroth (@bxlmax)

Avrupa’daki filantropi ekosisteminin güçlenmesi için çalışan Donors and Foundations Networks in Europe’un (@DafneHQ) direktörü olan von Abendroth, medya inovasyonu ve sivil toplum alanlarına ilgi duyuyor. Avrupa‘daki filantropik aktörlerin karşılaştıkları sorunlara iş birlikleri üzerinden yaratıcı çözümler geliştirilmesi için alan açan von Abendroth, aynı zamanda alanın görünürlük kazanması ve çalışmalarının desteklenmesi için savunuculuk yapıyor.

 1. Phil Buchanan (@philxbuchanan)

Buchanan, filantropik fon sağlayan kuruluşların daha etkili karar alabilmeleri ve çalışmalarını değerlendirebilmeleri amacıyla veri ve içgörü sunan Center for Effective Philanthropy’nin (@CEPData) başkanı ve Giving Done Right adlı kitabın yazarı. Hem bireylerin hem de kurumların yaptıkları bağışların, yerel topluluklarla etkileşim içinde yapıldığı zaman daha etkili olduğu görüşünden hareketle bağışçılığı tartıştığı bir podcast serisinin sunuculuğunu yapıyor.

 1. Rhodri Davies (@Rhodri_H_Davies)

CAF Politikalar Direktörü Rhodri Davies, filantropinin tarihçesinden teknolojinin filantropide yaratabileceği dönüşüme kadar geniş bir yelpazede araştırmalar yapıyor. Farklı konuların uzmanlarıyla yaptığı röportajları Giving Thought adlı podcast serisi aracılığıyla paylaşan Davies, filantropi kavramını daha kapsayıcı ve eşitlikçi kılabilmek üzerine düşünce yazıları da yazıyor.

 1. Sevda Kılıçalp (@sevdakilicalp)

2011-2015 yılları arasında TÜSEV’in Sosyal Yatırım (şimdiki adıyla Etkin Bağışçılık) program koordinatörlüğünü üstlenen Kılıçalp, bugün EFC’nin Politika ve Kuluçka Bölümü’nü yönetiyor. Kılıçalp’in üzerinde çalıştığı ve yazılı kaynak ürettiği araştırma konuları arasında bireysel bağışçılıktaki küresel eğilimler, donör-faydalanıcı arasındaki ilişkiler ve filantropide yeni modeller sayılabilir.


Bonus: Değişim için Bağış (@sosyalyatirim)

TÜSEV’in 2011’den beri yürüttüğü Değişim için Bağış projesi, Türkiye’de bağışçılık ve filantropinin güncel durumunu araştırarak, STK’lara yapılan bireysel ve kurumsal bağışların artmasına yönelik araçları yaygınlaştırarak, farklı bağışçılık modellerinin tanıtarak ve akran öğrenimi fırsatları yaratarak Türkiye’deki bağışçılık ve filantropi kültürünün gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.