Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı Başvuruları Açıldı

Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına doğrudan mali destek veren Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) 2020 dönemi başvuruları açıldı. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla STK’lara doğrudan mali destek veren DİHAA, 2020 dönemi kapsamında STK’ların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların “İş Dünyası ve İnsan Hakları,” “İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele” ve “Demokratik Hesap Verilebilirlik” alanlarındaki projeleri destekleyecek. Son başvuru tarihi 23 Ocak olan hibe programının detaylarına ve başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.