COVID-19 Salgınının Hibe Veren Kuruluşları, Hibe Pratiklerini ve STK’larla İlişkileri Nasıl Etkilediğini Konuştuk

COVID-19 salgınının hibe veren kuruluşları, hibe pratiklerini ve bu kuruluşların STK’larla olan ilişkilerini nasıl etkilediğine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla düzenlenen çevrimiçi toplantı ulusal ve uluslararası hibe veren kuruluşların katılımıyla 15 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Toplantıda TÜSEV’in Nisan ayında gerçekleştirdiği anketin bulguları ışığında hibe miktarları ve önceliklerinde öngörülen değişiklikler, kurumsal hibelerin geleceği, acil durum fonları ve alternatif destek yöntemlerine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

20’ye yakın kurumdan temsilcilerin katıldığı toplantıda hibeyi tahsis etmede sağlanan esneklikler, pandemi bağlamında kurumların önceliklerini ve faaliyet alanlarını hızlı bir şekilde değiştirme olanakları ve salgının yol açtığı ekonomik çalkantının hibe miktarlarına etkisi tartışıldı. Ayrıca, kurumsal hibeye dair bilgi ve öngörü paylaşımında bulunuldu. Nakdi hibeye alternatif kaynaklar üretilebileceği ve iş birlikleri sayesinde bu kaynakların artırılabileceğinden söz edildi. Son olarak, salgın sırasında oluşturulan acil durum fonları hakkında bilgi paylaşıldı.