Bağışçılar Vakfı Modeli’ni Destekleme Programı

TÜSEV, 2006 yılından bu yana yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı ile toplumsal gelişime ivme kazandırmak için bireysel ve kurumsal kaynakların en etkili şekillerde kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor, yenilikçi yöntemleri tanıtıyor, kamu, özel ve gönüllü sektör temsilcilerini bağışçılığı kolaylaştıracak etkili mekanizmaları keşfetmeleri için bir araya getiriyor.

Bu kapsamda TÜSEV, 2006-2008 yıllarında Bolulu 32 iş insanın biraraya gelerek, bir milyon liradan fazla anavarlığı oluşturarak başlattıkları Bolu Bağışçılar Vakfı’nın kuruluş sürecinde kurucu ekibe iletişim, kaynak geliştirme, yönetişim, yasal ve mali süreçler vb hakkında danışmanlık hizmeti sunmuştur. Şimdi de Bolu’da 4 yıl gibi kısa bir sürede kamusal yaşama önemli yararlar getiren, sektörler ve kurumlararası işbirliği kültürünü geliştiren, gençlerin girişimlerinin hayata geçmesini sağlayan bağışçılar vakfı modelinin diğer bölgelerde tanıtmak ve yaygınlaştırmak için bir destek programı başlatmıştır.

Günümüzde bağışçılar vakfı bir şehirdeki yurttaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla birçok bağışçıdan bağış toplayan, bunları bir havuzda birleştiren ve daha sonra şehri ilgilendiren sorunları çözmek ya da fırsatların üzerine giderek yeni açılımlar kazandıracak projeleri fonlandıran bir kuruluş türü olarak tanımlanmaktadır. Bu vakıf modelinin ayrıca aktif ve potansiyel bağışçıları şehrin ihtiyaçları hakkında bilgilendirme ve onların bağışları ile en etkili sonuçlar yaratabilmeleri için yönlendirme gibi bir işlevi de bulunmaktadır. Son olarak şehrin yerel kalkınma hedeflerini destekleyecek şekilde ele alınan konularla ilgili tüm paydaşları masanın etrafında toplayarak katalizörlük ve liderlik rolü de oynadığı bilinmektedir.

Bulunduğunuz il veya ilçede bağışçılar vakfı modelinin uygulanabilirliğini araştırma, paydaşları bilgilendirme ve mobilize etme; nihayet modeli hayata geçirme aşamalarında; fizibilite çalışması yürütme, paydaşları bilgilendirme, yerel kalkınma için ele alınacak fırsat ve öncelikli sorunları analiz etme, stratejik planlama, anavarlık oluşumu için fon geliştirme, var olan bağışçı vakıflarına çalışma ziyareti gerçekleştirme, vakıf kuruluşu için idari ve hukuksal gereklilikleri yerine getirme konularında TÜSEV’den teknik destek talep etmek için ekteki formla programa başvuruda bulunabilirsiniz. Formda yer alan soruların tamamına yanıt verdikten sonra formu degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine iletiniz. Bağışçılar Vakfı Modelini Destekleme Programına Basvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/BagiscilarVakfiModeliniDesteklemeProgramiHakkinda.pdf