Image Placeholder

Third Sector

Üçüncü Sektör: Gönüllü sektör yerine kullanılan bir terimdir. Genellikle iş dünyası ve devlet dışında kalan tüm kuruluşları (sendika, kulüpler, yardımlaşma grupları, baskı grupları, dini cemaatler vb.) içerecek şekilde kullanılır.