Image Placeholder

Technical Assistance

Teknik Destek: STK’lara verilen operasyonel ve yönetim desteğidir. Bunlar kaynak geliştirme desteği, bütçeleme, mali planlama, program planlaması, yasal tavsiye, pazarlama gibi alanları içerebilir. Bu destek vakıf veya şirket personeli tarafından doğrudan sunulabileceği gibi, hizmetlerin dışarıdan bir danışmandan alınması için hibe seklinde de verilebilir.