Image Placeholder

Tax Deductability

Vergiden Düşürülebilir Olma: Ülkeden ülkeye bağışçıların hangi koşullar altında yaptıkları bağışların vergiden düşebildikleri değişmektedir.