Image Placeholder

Strategic Planning/Decision Making

Stratejik Planlama/Karar Alma: İçsel ve dışsal eğilimlerin ve verilerin analiz edilmesiyle vakıf kararlarının alındığı gelecek yönelimli bir perspektiftir.