Image Placeholder

Social Entrepreneur

Sosyal Girişimci: Bir iktisadi iş yaratma ve geliştirme becerileri ile sosyal amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan yetileri birlikte kullanabilen kişidir. Diğer bir deyişle, orijinal ve girişimci fikirlerin sosyal ihtiyaçların karşılanması için kullanılmasıdır.