Image Placeholder

Social Change

Sosyal Değişim : Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesini iyileştirecek olan, kurumlar, sistemler, politika, kaynaklar, davranış ve tutumlarda görünen önemli değişimdir.