Image Placeholder

Social Capital

Sosyal Sermaye: Sosyal insani ilişkiler ve ağlar sayesince yaratılan değer ve işbirliği.