Image Placeholder

Seed Money

Başlangıç Desteği: Yeni bir proje veya kuruluş başlatmak için kullanılan hibedir. Başlangıç hibeleri maaşları ve yeni bir projenin diğer operasyonel giderlerini karşılayabilir.