Image Placeholder

Restricted Funds

Sınırlandırılmış Fonlar: Kullanım amaçları, alıcı kuruluş türleri veya hibenin yapılış prosedürlerinin sınırlı olduğu fonlardır.