Image Placeholder

Replication

Yineleme: Başarılı bir girişimin farklı yerlerde tekrarlanması ile gerçekleşir. Yinelemede, orijinal projeye birebir bağlı kalınması gerekmez; yerel şartlara bağlı olarak değişiklikler yapılır, ancak bir sonraki uygulamada ilk programda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanılır.